Meer dan alleen huisvesting Business Support

De bedrijven die gevestigd zijn op de TU/e Business Campus maken deel uit van het levendige en kennisintensieve ecosyteem. Ze hebben toegang tot diverse diensten en services zoals bedrijfsadvisering, matchmaking, kennisvalorisatie en financiering via onderstaande bedrijven en organisaties. 

Twice Eindhoven B.V.

Twice biedt een bijzonder stimulerende omgeving voor jonge, innovatieve technologiebedrijven met groeipotentie. Samen met haar aandeelhouders (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, gemeente Eindhoven, Rabobank Eindhoven-Veldhoven en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)) zorgt Twice middels de realisatie van huisvesting en ondersteuning aan startups en spinoffs dat de Brainport regio kan floreren. Twice biedt huisvesting op twee locaties, namelijk op de TU/e Campus en de High Tech Campus Eindhoven.

Meer over Twice

Kadans Science Partner

Met ruime kennis en ervaring richt Kadans Science Partner zich op het creëren van inspirerende omgevingen die kennisdeling stimuleren. Kadans Science Partner biedt hiervoor huisvestingsoplossingen die niet alleen voldoen aan specifieke richtlijnen op het gebied van research en development, maar ook deel uit maken van een levendig en kennisintensief ecosysteem. Kadans Science Partner biedt naast op maat gemaakte faciliteiten ook een totaal pakket aan diensten en een waardevol netwerk.

Meer over Kadans Science Partner

Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is gelegen in het centrum van Eindhoven en heeft een eigen campus. De TU/e Campus is een aantrekkelijke en levendige hotspot waar studenten, onderzoekers, ondernemers, (hightech) bedrijven, start-ups en spin-offs elkaar ontmoeten en samenwerken.

Meer over de TU/e

TU/e innovation lab

TU/e Innovation Lab is een ondersteunende afdeling binnen de TU/e. Alle activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie zijn gebundeld in het TU/e Innovation Lab. Het heeft een business development groep die alle uitvindingen, octrooiaanvragen, spin-off bedrijven en studentbedrijven begeleidt. Voor medewerkers van de TU/e is de betrokkenheid van TU/e Innovation Lab verplicht om onderzoeksresultaten te beschermen. Vanuit TU/e Innovation Lab worden ook samenwerkingsverbanden opgezet met het bedrijfsleven. TU/e Innovation Lab is de enige afdeling binnen de TU/e die het mandaat heeft te onderhandelen over IPR transacties (Intellectual Property Rights) namens het College van Bestuur.

Meer over TU/e Innovation Lab

Brainport Development

Brainport Development, de economische ontwikkelingsmaatschappij, werkt samen met vele partners aan het versterken van Brainport Eindhoven. Brainport stimuleert en organiseert projecten, programma’s in Brainport en ontwikkelen en monitoren de regionaal economische strategie.

Meer over Brainport Development

Rabobank Eindhoven-Veldhoven

De Rabobank steunt beginnende ondernemers met haar kennis, geld en netwerk. De rabobank doet dit op vele manieren, zoals Rabo Frontier Ventures (RFV). Een speciaal investeringsfonds voor jonge en innovatieve bedrijven. Of het Innovatiefonds Rabobank, voor start-ups die doorgaans geen lening krijgen in hun opstartfase, omdat ze op dat moment nog geen bewezen resultaat en onvoldoende kasstroom hebben. Daarnaast is de Rabobank partner van Startupbootcamp en lid van Holland FinTech.

Meer over de Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De BOM heeft geen commercieel belang en een onafhankelijke positie die deuren opent die voor andere, commerciële partijen vaak gesloten blijven. Zo stimuleert de BOM samenwerking en brengen ze mensen en middelen bij elkaar. Vaak voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte: vanuit de fondsen die beheerd worden en de financiële mogelijkheden die zich vanuit het netwerk aandienen. Met het investor readiness programma worden startups voorbereid op hun financieringsaanvraag.

Meer over de BOM

STARTUP/Eindhoven

STARTUP/Eindhoven is de incubator voor ondernemende studenten aan de TU/e. Hun missie is om te inspireren, creëren, verbinden en tentoon te stellen. STARTUP/Eindhoven richt zich primair op TU/e studenten met ambitie en daadkracht. Het netwerk en de gemeenschap van STARTUP/Eindhoven is vrij toegankelijk voor alle TU/e studenten die op een of andere manier ondernemer zijn. Als je een student bent en wilt praten over een idee wat je hebt of als je hulp nodig hebt bij het opstarten van je eigen bedrijfje, dan kun je vrijblijvend contact opnemen.

Meer over STARTUP/Eindhoven

TU/e SURE Innovation

SURE Innovation is een organisatie die excellente Masterstudenten van de TU/e in staat stelt om op projectbasis te gaan werken voor lokale innovatieve ondernemers binnen het MKB. De studenten krijgen de gelegenheid in super gemotiveerde teams samen te werken en zo hun verworven technische kennis in de praktijk te brengen en tevens om een leuk salaris te verdienen.

Meer over TU/e SURE Innovation

Next move

Next move is een samenwerkingsverband tussen 6 publieke instanties (TU/e, Fontys, Summa College, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport development en Bright Move) die gericht is op het versterken van het eco-systeem van Brainport door start-ups en ondernemers te helpen bij het aansluiten op relevante partijen met hun individuele groeiambities. Het doel is om alle relevante spelers in het ecosysteem te verbinden. Next Move heeft een zeer uitgebreid netwerk. Als u eigenaar bent van een startup of spinoff en wilt uitbreiden naar een volgend niveau, of als u gewoon een innovatief idee heeft, is Next Move uw toegangspunt om in contact te treden met de juiste mensen die u kunnen helpen.

Meer over Next Move

Braventure

Braventure biedt je snel toegang tot startkapitaal, kennis, community en faciliteiten met slechts één doel: jouw startup versnellen en laten slagen. Braventure is hét startup programma van de 2 Brabantse universiteiten, 4 hogescholen en 6 ontwikkelingsmaatschappijen. Deze krachtenbundeling brengt een schat aan kennis, ervaring en contacten bij elkaar die jouw startup een kick-start geven.

Meer over Braventure

Kickoff EHV

Kickoff EHV is in 2008 opgericht door student ondernemers van de TU/e en stond voorheen bekend als Student Business Club (ESBC). Bij de 10e verjaardag is het gerebrand tot Kickoff EHV. Kickoff EHV is de community voor studentondernemers in Eindhoven.

 

Meer over Kickoff EHV